ARKIV

AS eller ENK – hva er ditt beste valg

august 14, 2020 6:10 pm

Uansett hvilken selskapsform du velger er ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter faktorer du må ta med i vurderingen. Det er fordeler og ulemper med både aksjeselskap og enkeltpersonforetak.

Det er én veldig viktig forskjell mellom disse to selskapsformene, nemlig hvor det juridiske ansvaret ligger. I et ENK er det du personlig som står som juridisk ansvarlig for selskapet, mens et AS regnes som en egen juridisk person. Det siste kan være grunnen til at flertallet av selskap som etableres er aksjeselskap. I fjor var det over 70%.

Som en konklusjon kan vi si at ENK vil gi deg større frihet, men også større risiko fordi du personlig står ansvarlig for økonomien – og også all gjeld.

Mer lønnsomt med ENK?

Hvis du velger ENK som din driftsform regnes du ikke som ansatt og mottar ikke lønn. Derimot disponerer du overskuddet og kan gjøre privatuttak som du vil. Din skattbare inntekt vil være det overskuddet foretaket eventuelt gir. Arbeidsgiveravgift er først aktuelt dersom du ansetter noen. Da er det du som står som arbeidsgiver og betaler henholdsvis dette og lønn til den ansatte.

Forskjellige avgifts- og skattemodeller

Arbeidsgiveravgiften er en av primærårsakene til at mange velger ENK fremfor AS. Grunnlaget for beregning er brutto lønn og varierer mellom 0 og 14,1 prosent. Det kan være unntak, men i vår bransje vil den normalt vær 14,1 prosent. Som AS må du betale dette. Du må også skatte av selskapets overskudd på slutten av året, samt skatte av et eventuelt utbytte du tar ut som aksjonær.

Det kan høres (og er kanskje?) voldsomt ut, men i ENK blir du pålagt å betale forskuddsskatt fire ganger i året og ligger mellom 35,4-49,9 prosent. Så lenge dette ligger lavere enn det du må betale som AS, vil det derfor være mer lønnsomt med ENK så lenge du driver alene.

Når bør du velge AS?

Står du i valget mellom ENK og AS er veksten du forventer på firmaet ditt noe du bør ha med i vurderingen. Når du etablerer et AS, er det et krav om å innbetale en aksjekapital på minst 30 000 kr som skal stå som sikkerhet for eventuelle kreditorer. I tillegg kan du velge å stå som ansatt, det betyr at du stiller likt som andre arbeidstakere når det kommer til sosiale rettigheter.

Med ENK har du begrensede sosiale rettigheter. I en normalsituasjon (Ikke Covid 19) får du ikke sykepenger før dag 17, og da kun 75 prosent dekningsgrad. Det opparbeides heller ingen rett til dagpenger.

Velger du å stå som ansatt i ditt eget AS får du fortsatt ikke sykepenger fra NAV før dag 17  en normalsituasjon (Ikke Covid 19), da det er bedriften som betaler før dette. Men fra dag 17 får du 100 prosent dekningsgrad. Dagpenger ved eventuell arbeidsledighet opparbeider du deg en rett til, på lik linje med andre arbeidstakere. Er du både eier og ansatt i AS tjener du opp til pensjonsrettigheter av det du mottar i lønn, på lik linje med andre arbeidstakere.

Fordeler ENK enkeltpersonforetak

 • Enkelt å komme i gang
 • Lave kostnader ved oppstart
 • Få formelle krav
 • 100 % eierstyrt

Ulemper

 • Personlig ansvar
 • Begrensede sosiale rettigheter
 • Forskuddsskatt
 • Lite «investor-vennlig»

Fordeler aksjeselskap

 • Begrenset personlig ansvar for selskapets forpliktelser.
 • Bygge opp egenkapital med lavere skatt enn for enkeltpersonforetak.
 • Tilnærmet skattefritt utbytte til selskapsaksjonærer, det vil si aksjonær som ikke er privatperson.
 • Muligheten til å være ansatt.
 • «Investorvennlig».

Ulemper

 • Formaliteter
 • Arbeidsgiveravgift
 • Krav om aksjekapital

Gode tips til alle i direktesalgsbransjen som vil vite mer om dette, er å lese mer på Altinn.no eller kontakte Brønnøysundregisterets bedriftsveiledere på 800 33 840. Du skal også vite at Skatteetaten arrangerer kurs tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet. Kursene arrangeres over hele landet og er gratis. Du kan velge mellom kurs for enkeltpersonforetak (ENK) eller aksjeselskap (AS). Kilder:  Altinn, Skatteetaten og BN Bank.