ARKIV

Årets Skandinaviske DF Dager er i København

februar 3, 2015 9:31 pm

I dagene 20. og 21. mai står bransjens fremtid i sentrum for diskusjonene sammen med våre medlemsbedrifter i den danske hovedstaden. Tema for dagene er blant annet hvordan skal vi best kan ruste oss for å møte fremtiden.

Direktesalg har sine klare konkurransefortrinn. Det samme gjelder den raskt voksende netthandelen. Da blir spørsmålet skal forholde oss til netthandel og hvordan vi ruster opp for ikke å tape markedsandeler når konkurransen spisser seg til.

Et annet sentralt tema blir hvordan bransjen skal appellere til en ny generasjon direkteselgere – de unge.

Direktesalgsforeningen i Danmark, som er årets vertskap, har invitert spesialister på disse områdene. Det blir både foredrag og workshops som kan danne grunnlaget for konkrete handlinger. Det vil også bli gitt informasjon om aktuelle regelendringer.

Målet er at vi skal få en god innsikt i hvilke grep vi kan ta for at nå-situasjonen også kan gi oss styrke i fremtiden.

Endelig program vil bli sendt ut til våre medlemsbedrifter i løpet av april.