ARKIV

5 klargjørende råd om helsepåstander

desember 6, 2012 9:47 am

Nye EU-forskrifter stiller strengere krav til påstander om innhold og virkning.

14. desember trer de nye reglene om informasjon knyttet til helse- og ernæringsprodukter i kraft. Fra da vil kun godkjente påstander være tillatt brukt. Det er sikret i EU-forskrift 1924/2006 & 432/2012.

Se forskriften i originaltekst her

– Det betyr at både merking, markedsføring og omtale på websider, i annonser og salgssamtaler må oppfylle de nye forskriftene, forklarer formannen i Direktesalgsforbundet, Jan-Fredrik Torgersen.

Det nye regelverk er rettet mot all handel med ernæring, helse og mat generelt. Alle som driver direktesalg innen disse, og tilstøtende bransjer må følge de nye reglene.

– Det er svært viktig, sier Torgersen.

Når nye regler innføres vil det naturlig komme spørsmål om hva som er riktige tolkninger. For å få en oversikt over hva du kan si, bør du lese disse fem grunnleggende rådene fra Direktesalgsforbundet:

1. Informer kun om innholdet i produktet

2. Informer kun om virkningene av produktet dersom effekten står beskrevet på etiketten eller på annet godkjent materiale fra selskapet

3. Bruk aldri noen påstander med mindre den står på etiketten, eller at du har et godkjent materiale som bekrefter denne, knyttet til produktet. Bruk av medisinske påstander er forbudt. Henvis kunden til egen lege for selv å sjekke hvis nødvendig.

4. Referer aldri til artikler, bøker, magasiner, aviser, Internett eller lignende med mulige ikke-godkjente påstander. Unntaket er dersom de har blitt opprettet og godkjent av selskapet spesifikt for dette produktet.

5. Bruk aldri uautoriserte attester eller andre personlige erfaringer om produktenes effekt som salgsargument. Det er ikke tillatt i henhold til de nye forskriftene.

– Alle distributører er forpliktet til å følge disse fem retningslinjene for å sikre at våre medlemmers produkter blir markedsført og solgt korrekt i henhold til regelverket, sier Jan-Fredrik Torgersen.