ARKIV

2015 er her nå

desember 23, 2014 1:05 pm

Vi har planene klare for det kommende året, sier formannen i Direktesalgsforbundet, Jan-Fredrik Torgersen. – Nye grep skal gjøre oss tydeligere i samfunnsdebatten!

Samarbeidet mellom de Skandinaviske direktesalgsforbundene styrkes nå ved at det blant annet opprettes et kommunikasjonsråd.

Bransjedagen med DF award skal også løftes frem som et viktigere begivenheter. 14. november samles bransjen på hotell Continental i Oslo.

– De felles bransjetiltakene er viktig for samholdet på tvers mellom konkurrenter. Vi må tørre å gi fra oss inspirasjon, ros og faglig påfyll på tvers av bransjen, sier Torgersen.

– Myndighetskontakt vil fortsatt være blant våre aller viktigste oppgaver – og det gode samarbeidet skal fortsette. Gjennom økt tilstedeværelse overfor politikere og myndigheter skal vi nå opinionen, sier han.

Da det norske Direktesalgsforbundet var vertskap for de skandinaviske DF-dagene i fjor stilte aktuelle byråkrater villig opp for å holde foredrag. Dette fikk svært gode tilbakemeldinger. I 2015 er det Danmark som er vertskap 19. og 20. mai.

LES mer her

Holder foredrag

Den viktige jobben med å øke kjennskapen til bransjen blant potensielle entreprenører prioriteres like høyt, blant annet med foredrag overfor BI-studenter.

– Jeg blir stadig bedt om å holde foredrag mange steder. Det ønskes både eksternt og hos våre medlemmer. Det er viktig for å øke forståelsen for vår bransjes muligheter – og fordeler. Flere ganger hvert år er det BI som inviterer meg, sier han.

– Og så ringer forbrukere og distributører oss for å sjekke ulike forhold. Det viser at vi har en autoritet, legger Torgersen til.

Vil øke

På lengre sikt er vi i en bransje som vil øke. Direktesalg er en av de beste måtene å selge småprodukter som for eksempel kosmetikk og helseprodukter. Men samtidig er det vår felles jobb å sørge for at bransjen er forståelig, sier han.

Jan-Fredrik Torgersen tenker særlig på kompliserte MLM systemer som er vanskelig å forstå.

MLM er et provisjonssystem slik det er vanlig i all næringsvirksomhet med ambisjoner. Det er en effektiv måte å stimulere salget på, men de må ikke bli så avanserte at det er vanskelig å forstå.

Vi er en bransje i fremgang. Derfor vil vi vokse de neste årene fordi det er flere og flere som ser denne muligheten for salg. Samtidig skal vi holde orden i eget hus. Useriøsitet tolereres ikke. Vi er hele bransjens vaktbikkje som aldri vil være redd for å si ifra!

Det er mitt løfte for det nye året, sier formannen i Direktesalgsforbundet, Jan-Fredrik Torgersen.