ARKIV

2013 er rett rundt svingen

desember 6, 2012 9:52 am

Direktesalgsforbundet går inn i sitt 40. år. Det skal markeres på flere måter, blant annet med en stor jubileumsfest i oktober. I alle disse årene har Direktesalgsforbundet vært opptatt av at medlemsbedriftene skal få relevante goder for medlemskapet.

 

 

– Vi har definitivt ikke bygget opp en formue eller «streikekasse», sier lederen Jan-Fredrik Torgersen. Tvert forsøker vi å holde kontingenten på et rimelig nivå slik at medlemmene opplever at vi er en nyttig hjelper, pådriver for bransjen og vakthund overfor myndigheter og useriøsitet, legger han til.

I det siste ligger også å forsvare forbrukernes – kundenes rettigheter. I årene som har gått, har man blant annet fått store gjennombrudd i arbeidet overfor Forbrukerombudet og lotteri- og stiftelsetilsynet.

– De er myndighetenes organ for å overvåke blant annet vår bransje. Vi ser med glede på at useriøse aktører som opererer under dekke av å drive aktivitet som kan forveksles med vår bransje, nå tvinges til å avslutte slik virksomhet, sier Torgersen. Han berømmer samarbeidet med Forbrukerombudet og tilsynet omkring dette.

Forbundet tilbyr også fellesarrangementer til glede for bransjens aktører. I 2013 skal det, i tillegg til årsmøte, gjennomføres blant annet fagdager og award utdelinger i tillegg til 40-årsfesten.

Torgersen oppfordrer alle til å følge med på vår Facebook sider og www.direktesalgsforbundet.no for oppdatert informasjon.