Nøkkeltall

Globalt EU Norge
Antall selskap > 1600 > 500 >18
Omsetning US Dollar
>  166 milliarder > 20 milliarder euro > x
Omsetning > 990 milliarder > 150 milliarder > 1,7 milliard
Antall selgere 90 000 000 > 11 million > 85 000
Største markeder USA
Japan
Europa
Tyskland 35%
Frankrike 18%
Italia 16%
England 14%
Spania 8%
Øvrig 8%

Statistiske nøkkeltall

  • Av den totale arbeidskraften i EU jobber 10% i detaljhandelen.
  • Direktesalg har i Norge økt i gjennomsnitt 6-8 % per år under den seneste femårsperioden.
  • 95% er på deltid og 5% på heltid sysselsatte med direktesalg.
  • 75% er kvinner og 25% er menn.

Produktfordeling i Norge

  • Kosmetikk, hud- og kroppspleieprodukter 32%
  • Vask- og rengjøringsmiddel, husholdningsprodukter 15%
  • Helsekost, kosttilskudd 38%
  • Øvrige produkter 15 %